အချွန်အတက်တူးတံ

 • အရည်အသွေးမြင့် ကျောက်တူးတံ H22 H25 7 ဒီဂရီ 11 ဒီဂရီ 12 ဒီဂရီ ကောက်ရိုးတံ

  အရည်အသွေးမြင့် ကျောက်တူးတံ H22 H25 7 ဒီဂရီ 11 ဒီဂရီ 12 ဒီဂရီ ကောက်ရိုးတံ

  လည်ပတ်မှု chuck bushing အတွက် လွှမ်းမိုးမှုပေးစွမ်းရန် ဆဋ္ဌဂံပုံပေါက်သည့်အပိုင်းပါရှိသော Gimarpol ၏ Tapered Drill Rod။ကျောက်တူးခြင်းတွင် သင့်လျော်သော မျက်နှာချင်းဆိုင် အနေအထားကို ထိန်းသိမ်းရန် ကော်လာအတုနှင့် အဆုံးတွင် သေးငယ်သော ဖောက်ပြားတစ်ခု ရှိတတ်သည်။Tapered steel အရှည်များကို ကော်လာမှ အဆုံးအထိ တိုင်းတာသည်။
 • သတ္တုတူးဖော်ရန်အတွက် H22 ချွန်ထက်သော ကျောက်တူးတံ

  သတ္တုတူးဖော်ရန်အတွက် H22 ချွန်ထက်သော ကျောက်တူးတံ

  လည်ပတ်မှု chuck bushing အတွက် လွှမ်းမိုးမှုပေးစွမ်းရန် ဆဋ္ဌဂံပုံပေါက်သည့်အပိုင်းပါရှိသော Gimarpol ၏ Tapered Drill Rod။ကျောက်တူးခြင်းတွင် သင့်လျော်သော မျက်နှာချင်းဆိုင် အနေအထားကို ထိန်းသိမ်းရန် ကော်လာအတုနှင့် အဆုံးတွင် သေးငယ်သော ဖောက်ပြားတစ်ခု ရှိတတ်သည်။Tapered steel အရှည်များကို ကော်လာမှ အဆုံးအထိ တိုင်းတာသည်။
 • တံကောက်ကြောအရွယ်အစား Hex19mm*108mm၊ Hex22mm*108mm ရှိသော တရုတ်တိပ်ကျောက်တူးစတီးချောင်း

  တံကောက်ကြောအရွယ်အစား Hex19mm*108mm၊ Hex22mm*108mm ရှိသော တရုတ်တိပ်ကျောက်တူးစတီးချောင်း

  လည်ပတ်မှု chuck bushing အတွက် လွှမ်းမိုးမှုပေးစွမ်းရန် ဆဋ္ဌဂံပုံပေါက်သည့်အပိုင်းပါရှိသော Gimarpol ၏ Tapered Drill Rod။ကျောက်တူးခြင်းတွင် သင့်လျော်သော မျက်နှာချင်းဆိုင် အနေအထားကို ထိန်းသိမ်းရန် ကော်လာအတုနှင့် အဆုံးတွင် သေးငယ်သော ဖောက်ပြားတစ်ခု ရှိတတ်သည်။Tapered steel အရှည်များကို ကော်လာမှ အဆုံးအထိ တိုင်းတာသည်။
 • အရည်အသွေးမြင့် Drill Rods ပေးသွင်းသူများနှင့် ထုတ်လုပ်သူ Tapered Drill Rods

  အရည်အသွေးမြင့် Drill Rods ပေးသွင်းသူများနှင့် ထုတ်လုပ်သူ Tapered Drill Rods

  လည်ပတ်မှု chuck bushing အတွက် လွှမ်းမိုးမှုပေးစွမ်းရန် ဆဋ္ဌဂံပုံပေါက်သည့်အပိုင်းပါရှိသော Gimarpol ၏ Tapered Drill Rod။ကျောက်တူးခြင်းတွင် သင့်လျော်သော မျက်နှာချင်းဆိုင် အနေအထားကို ထိန်းသိမ်းရန် ကော်လာအတုနှင့် အဆုံးတွင် သေးငယ်သော ဖောက်ပြားတစ်ခု ရှိတတ်သည်။Tapered steel အရှည်များကို ကော်လာမှ အဆုံးအထိ တိုင်းတာသည်။
 • R22 R25 R28 R32 R35 R38 T38 T45 T51 GT60 ST58 ST68 သတ္တုတွင်း ဥမင်လှိုင်ခေါင်း ပေါက်ကွဲမှုအတွက် ချည်မျှင်ကျောက်တုံးများ

  R22 R25 R28 R32 R35 R38 T38 T45 T51 GT60 ST58 ST68 သတ္တုတွင်း ဥမင်လှိုင်ခေါင်း ပေါက်ကွဲမှုအတွက် ချည်မျှင်ကျောက်တုံးများ

  လည်ပတ်မှု chuck bushing အတွက် လွှမ်းမိုးမှုပေးစွမ်းရန် ဆဋ္ဌဂံပုံပေါက်သည့်အပိုင်းပါရှိသော Gimarpol ၏ Tapered Drill Rod။ကျောက်တူးခြင်းတွင် သင့်လျော်သော မျက်နှာချင်းဆိုင် အနေအထားကို ထိန်းသိမ်းရန် ကော်လာအတုနှင့် အဆုံးတွင် သေးငယ်သော ဖောက်ပြားတစ်ခု ရှိတတ်သည်။Tapered steel အရှည်များကို ကော်လာမှ အဆုံးအထိ တိုင်းတာသည်။
 • H19 H22 H25 Rock Drilling Rod Taper Drill Rod ရောင်းရန်ရှိသည်။

  H19 H22 H25 Rock Drilling Rod Taper Drill Rod ရောင်းရန်ရှိသည်။

  လည်ပတ်မှု chuck bushing အတွက် လွှမ်းမိုးမှုပေးစွမ်းရန် ဆဋ္ဌဂံပုံပေါက်သည့်အပိုင်းပါရှိသော Gimarpol ၏ Tapered Drill Rod။ကျောက်တူးခြင်းတွင် သင့်လျော်သော မျက်နှာချင်းဆိုင် အနေအထားကို ထိန်းသိမ်းရန် ကော်လာအတုနှင့် အဆုံးတွင် သေးငယ်သော ဖောက်ပြားတစ်ခု ရှိတတ်သည်။Tapered steel အရှည်များကို ကော်လာမှ အဆုံးအထိ တိုင်းတာသည်။
 • Rocks Drilling Tools Bench Drilling Thread Rock Drill Rod

  Rocks Drilling Tools Bench Drilling Thread Rock Drill Rod

  လည်ပတ်မှု chuck bushing အတွက် လွှမ်းမိုးမှုပေးစွမ်းရန် ဆဋ္ဌဂံပုံပေါက်သည့်အပိုင်းပါရှိသော Gimarpol ၏ Tapered Drill Rod။ကျောက်တူးခြင်းတွင် သင့်လျော်သော မျက်နှာချင်းဆိုင် အနေအထားကို ထိန်းသိမ်းရန် ကော်လာအတုနှင့် အဆုံးတွင် သေးငယ်သော ဖောက်ပြားတစ်ခု ရှိတတ်သည်။Tapered steel အရှည်များကို ကော်လာမှ အဆုံးအထိ တိုင်းတာသည်။
 • အရည်အသွေးမြင့် ကျောက်တူးတံ H22 H25 7 ဒီဂရီ 11 ဒီဂရီ 12 ဒီဂရီ ကောက်ရိုးတံ

  အရည်အသွေးမြင့် ကျောက်တူးတံ H22 H25 7 ဒီဂရီ 11 ဒီဂရီ 12 ဒီဂရီ ကောက်ရိုးတံ

  လည်ပတ်မှု chuck bushing အတွက် လွှမ်းမိုးမှုပေးစွမ်းရန် ဆဋ္ဌဂံပုံပေါက်သည့်အပိုင်းပါရှိသော Gimarpol ၏ Tapered Drill Rod။ကျောက်တူးခြင်းတွင် သင့်လျော်သော မျက်နှာချင်းဆိုင် အနေအထားကို ထိန်းသိမ်းရန် ကော်လာအတုနှင့် အဆုံးတွင် သေးငယ်သော ဖောက်ပြားတစ်ခု ရှိတတ်သည်။Tapered steel အရှည်များကို ကော်လာမှ အဆုံးအထိ တိုင်းတာသည်။
 • Hex 22 Shank 7 Degree taper/thread drill rod

  Hex 22 Shank 7 Degree taper/thread drill rod

  လည်ပတ်မှု chuck bushing အတွက် လွှမ်းမိုးမှုပေးစွမ်းရန် ဆဋ္ဌဂံပုံပေါက်သည့်အပိုင်းပါရှိသော Gimarpol ၏ Tapered Drill Rod။ကျောက်တူးခြင်းတွင် သင့်လျော်သော မျက်နှာချင်းဆိုင် အနေအထားကို ထိန်းသိမ်းရန် ကော်လာအတုနှင့် အဆုံးတွင် သေးငယ်သော ဖောက်ပြားတစ်ခု ရှိတတ်သည်။Tapered steel အရှည်များကို ကော်လာမှ အဆုံးအထိ တိုင်းတာသည်။
 • Top Hammer Taper Drill Rod

  Top Hammer Taper Drill Rod

  လည်ပတ်မှု chuck bushing အတွက် လွှမ်းမိုးမှုပေးစွမ်းရန် ဆဋ္ဌဂံပုံပေါက်သည့်အပိုင်းပါရှိသော Gimarpol ၏ Tapered Drill Rod။ကျောက်တူးခြင်းတွင် သင့်လျော်သော မျက်နှာချင်းဆိုင် အနေအထားကို ထိန်းသိမ်းရန် ကော်လာအတုနှင့် အဆုံးတွင် သေးငယ်သော ဖောက်ပြားတစ်ခု ရှိတတ်သည်။Tapered steel အရှည်များကို ကော်လာမှ အဆုံးအထိ တိုင်းတာသည်။
 • တရုတ်နိုင်ငံတွင် 11 ဒီဂရီ ကျောက်တူးတံကို ထုတ်လုပ်သူ

  တရုတ်နိုင်ငံတွင် 11 ဒီဂရီ ကျောက်တူးတံကို ထုတ်လုပ်သူ

  လည်ပတ်မှု chuck bushing အတွက် လွှမ်းမိုးမှုပေးစွမ်းရန် ဆဋ္ဌဂံပုံပေါက်သည့်အပိုင်းပါရှိသော Gimarpol ၏ Tapered Drill Rod။ကျောက်တူးခြင်းတွင် သင့်လျော်သော မျက်နှာချင်းဆိုင် အနေအထားကို ထိန်းသိမ်းရန် ကော်လာအတုနှင့် အဆုံးတွင် သေးငယ်သော ဖောက်ပြားတစ်ခု ရှိတတ်သည်။Tapered steel အရှည်များကို ကော်လာမှ အဆုံးအထိ တိုင်းတာသည်။
 • ကျောက်တူးဖော်ခြင်းအတွက် H22 ကာဗိုက်အချွန်အတက်တူးတံ

  ကျောက်တူးဖော်ခြင်းအတွက် H22 ကာဗိုက်အချွန်အတက်တူးတံ

  လည်ပတ်မှု chuck bushing အတွက် လွှမ်းမိုးမှုပေးစွမ်းရန် ဆဋ္ဌဂံပုံပေါက်သည့်အပိုင်းပါရှိသော Gimarpol ၏ Tapered Drill Rod။ကျောက်တူးခြင်းတွင် သင့်လျော်သော မျက်နှာချင်းဆိုင် အနေအထားကို ထိန်းသိမ်းရန် ကော်လာအတုနှင့် အဆုံးတွင် သေးငယ်သော ဖောက်ပြားတစ်ခု ရှိတတ်သည်။Tapered steel အရှည်များကို ကော်လာမှ အဆုံးအထိ တိုင်းတာသည်။
123နောက်တစ်ခု >>> စာမျက်နှာ ၁/၃